Opheffing “Voli√®revereniging Ooststellingwerf”

Met grote spijt moeten wij u meedelen dat, tijdens de laatste speciale ledenvergadering d.d. 27-02-2020, is besloten om de vereniging op te heffen en wel m.i.v. 31-12-2020.

Reden hiertoe is het afnemende ledenbestand, alsmede het feit dat de leden niet meer de noodzaak van een jaarlijkse tentoonstelling zien.

Het bestuur van VVO.