Het Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Jacob Boersma
Secretaris  Fokko Meilof
Penningmeester/Ledenadminstratie Jan van der Wal
Ringen-/materiaalcommissaris Taede van der Wal
Algemeen lid Trijntje Oosting
   

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ons per mail een bericht sturen via de contactpagina.

Documenten:

Privacy-verklaring leden

Privacy-verklaring website

Wilt ook u lid worden van onze vereniging?

U bent van harte welkom.

Contributie per jaar:

Soort Euro per jaar
Leden 32,50
Jeugdleden 17,00
Subleden 10,00
Donateurs 12,50

Uw aanmelding kunt regelen via deze site onder het kopje “Contact”.
Ook voor het bestellen van ringen kunt u bij ons terecht.

 

Opzegging:

Opzegging van uw huidige lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie.