Het ontstaan van de vereniging:

De vereniging is opgericht op 13 november 1961. Een aantal gegadigden (10 stuks) kwam destijds bijeen om te praten over de e.v.t. oprichting van de vereniging. Besloten werd om een bondsbestuurder uit Drachten ” in te laten vliegen” om een voorlichtingsavond te houden. Dit gebeurde in een klein zaaltje van Hotel ” De Zon” in Oosterwolde. Gedurende deze avond werden de statuten en de doelstelling van de vereniging vastgelegd. Het eenmalige inschrijfgeld werd vastgesteld op 1 gulden en de contributie op 1 kwartje per maand…. (Ja, dat waren nog eens tijden…)

De meeste gegevens over de oprichting en het verdere verloop zijn jammer genoeg binnen de vereniging verloren gegaan. Gelukkig kwamen we in contact met Dhr. H.K. van der Wal, internationaal keurmeester van kleurkanaries.

DSC_0031-1

Hij is fanatiek onderzoeker van alles wat maar met kanaries te maken heeft en daaronder vallen ook de historische gegevens van (al dan niet opgeheven) vogelverenigingen in Friesland. Inmiddels heeft hij ons al het e.e.a. aan materiaal toegestuurd.

Een stukje historie

In het eerste gedeelte kunt u de historie nalezen over de periode 1961-2011. Daarna volgen er nog enkele authentieke bestuurslijsten:

Verslagen/ persberichten 1961
Verslagen/ persberichten 1962
Verslagen/ persberichten 1963
Verslagen/ persberichten 1964
Verslagen/ persberichten 1965
Verslagen/ persberichten 1966

Gebruikte logo’s
Tentoonstellingen VVO 1961-2011

Voorzitter
Adjunct voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ringencommissaris
Materialencommissaris
Algemeen Bestuurslid