Historie van de vereniging

Sinds 15-03-2022 is er een nieuwe pagina aan de site toegevoegd, t.w. “Historie”.
Op deze pagina zijn diverse stukken m.b.t. de oprichting en het verloop van de vereniging toegevoegd. De pagina is nog niet volledig en zal gaandweg de tijd worden aangevuld c.q. aangepast.

Share this Post