Clubblad december 2023

De laatste uitgave van het clubblad is de afgelopen dagen fysiek of per post bezorgd. Door de stijgende portokosten is het voor de vereniging niet meer op te brengen om dit op deze manier te doen en daarom is besloten om de fysieke bezorging af te schaffen, met uitzondering van enkele specifieke gevallen. Op het achterzijde van het laatste clubblad vindt u een toelichting. Het clubblad kunt u ook downloaden

Read More

Historie van de vereniging

Sinds 15-03-2022 is er een nieuwe pagina aan de site toegevoegd, t.w. “Historie”. Op deze pagina zijn diverse stukken m.b.t. de oprichting en het verloop van de vereniging toegevoegd. De pagina is nog niet volledig en zal gaandweg de tijd worden aangevuld c.q. aangepast.

Corona-checks tijdens TT-2021

Corona-checks tijdens TT: Het bestuur van v.v. “Drachtster Vogelvrienden” heeft tijdens de laatste bestuursvergadering besloten om  de (thans) geldende corona-maatregelen, zoals deze zijn opgelegd door het RIVM, strikt na te leven, inclusief de coronacheck. Zie voor meer bijzonderheden het item “Tentoonstelling”, waar het e.e.a. nader wordt toegelicht in een afzonderlijk document.

Nieuwe site Drachtster Vogelvrienden operationeel

M.i.v. vandaag is de nieuwe site van de Drachtster Vogelvrienden in de lucht. We hebben geprobeerd om een zo volledig mogelijk informatieve site op te zetten. Mocht u het e.e.a. missen of onvolkomenheden tegenkomen, stuur ons dan s.v.p. een berichtje via de contactpagina of rechtstreeks naar de webbeheerder op website@volierevereniging.nl